Besob Logo

BURSA BÜYÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BURSA BÜYÜK SANAYİ SİTESİ PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

PROJE ALANI KONUMU VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Proje alanı, Bursa İli’nin doğu Bölgesinde, Kestel Çataltepe Mevkiinde yer almaktadır. Proje alanı olarak yaklaşık 600 ha.lık bir alan belirlenmiştir. 

Proje alanı, Bursa merkezin alanına 17 km. mesafede eski Ankara yolu üzerinde yer almaktadır. Alan tarımsal niteliği son derece düşük bir niteliktedir. Alanın toprak yapısı killi ve taşlı bir niteliktedir. Alanda tarımsal üretim olarak sınırlı bir üretim yapılmaktadır. Parsellerin büyük bir kısmı ya hiç kullanılmamakta, Büyük bir kısmı düz, bir kısmı ise orta düzeyde eğim değerine sahip özellik göstermektedir. Alan içinde bölgeye yakın konumda bulunan Bursa Çimento Fabrikasının zaman içinde toprak alımı yaptığı alanları da kapsamaktadır. 

Proje alanı içinde 84. ha. orman statüsünde bulunan alanlarda yer almaktadır. Bu alanlar orman vasfında olmamasına rağmen yasal statüleri gereği koruma altındadır. Alan su havzaları dışındadır. Gölbaşı Göleti ve Deliçay Derivasyonları için DSİ tarafından belirlenen koruma kuşakları dışında yer almaktadır. Proje alanı ile ilgili kurum görüşleri alınmış alan ile ilgili olumlu görüşlerini bildirmişlerdir. Yapımı hedeflenen proje için Bursa merkez alanının yakın çevresi incelenmiş İhtiyaç duyulan büyüklükte düşük tarımsal özellikte, kurumsal uygunlukta ve hizmet kolaylıkları açısından ulaşılabilirlik sınırları içinde başka bir alan bulunamamıştır.

Bursa batı kesiminde Ulubat Gölü Ramsar sınırı, Güneyde, Uludağ’ın sınırladığı, Kuzeyde Bursa Ovası, Yenice abat Ovaları, Alaattinbey Ovası ve devamında yer alan özel mahsül alanı statüsündeki Zeytinlik alanları nedeni ile alternatif bir alan bulunamamıştır. 

PROJENİN YAPIM GEREÇELERİ

Geçmişte ipek yolu üzerinde bulunan Bursa günümüzde ticari açıdan Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biridir. Ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından İstanbul, Kocaeli ve İzmir’den sonra gelmektedir. Bu noktada sanayinin önemli aktörlerini bünyesinde barındıran Bursa bu ana sektörlere destek veren ve kentsel alanda yaşayan yaklaşık 1.800.000 nüfusundan ihtiyaçlarını karşılayan en büyük üretim alanını esnaf ve sanatkârlar oluşturmaktadır. 

Bursa merkez alanı içinde mevcut durumda küçük işletmeleri bünyesinde barındıran 2 adet küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Bu sanayi siteleri Bursa Beşevler Küçük Sanayi Sitesi İle Otosansit Küçük Sanayi Sitesidir ki bu siteler dolu durumdadır. Bursa sanayi organizasyonundaki gelişmişlik düzeyine rağmen aynı organizasyonu Küçük sanayi sitelerinde gerçekleştirememiştir. Bu işletmelerin kentin konut alanları içinde plansız ve tüm altyapı hizmetlerinden yoksun bir şekilde gelişmesine neden olmuştur. İşletmelerin dağınık olarak kent içinde bulunması ülke ekonomisine yaratılan katma değerin kontrol ve denetim altına alınmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışanlarında sosyal güvencelerinin denetimi bu koşullar atında sağlanamamaktadır. Tüm bu işletmeler genellikle konut yapıların zemin ve bodrum katlarında, sokaklara, kaldırımlara taşmış bir şekilde ve son derece sağlıksız koşullarda üretim yapmaktadırlar. Bu sağlıksız koşullar sadece işletmelerin bünyesindeki çalışanları değil, bölgede yaşayan insanlara da ciddi zararlar vermektedirler. Konutlarda yaşayanlar gürültü ve işletmelerin yarattığı tüm kirlilik ile birlikte yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Çocuklar bu alanlar içinde oyun oynamaktadırlar. Bu sürecin tamamlanması ile kentsel yaşam alanlarında dönüşüm, rehabilitasyon projelerinin başlatılması gündeme gelecektir.Yaşanılan bütün sıkıntılar yapımı hedeflenen projenin acil olarak başlatılması gereğini doğurmuştur. 

PROJENİN YAPIMI İLE SAĞLANACAK EKONOMİK VE SOSYAL FAYDA

Proje Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârları üyelerine açıktır.

Bu proje ile Tüm Bursa Kent içinde yer alan ve İmalat yapan tüm işletmeler kent dışına çıkartılacaktır.  Proje kapsamında üye olan yaklaşık 5000 esnaf projede yer almak için kayıt yaptırmış ve mevcut işyerlerini boşaltacaklarına dair ise taahhütname imzalamışlardır. Kayıt yaptıran esnafın büyük bir kısmı bulundukları yerde kiracı durumundadır. Ve ödeme kabiliyetleri ise son derece sınırlıdır. Bu noktada projenin TOKİ tarafından yapılacak olması ve işletmelerin işyerleri içine girdikten sonra ödeme geri ödemenin başlayacak olması projenin gerçekleşmesini arttıran en önemli etken durumundadır. Proje alanda 24 sektörün yer alması planlanmaktadır. Bu sektörler; ayakkabıcılar bıçakçılar, soğutucular-bobinajcılar, PVC doğramacılar, demirciler, dokumacılar, elektrikçiler, geri dönüşümcüler, hırdavatçılar, işlemeciler, ısıtıcılar, karoserciler, kuru temizlemeciler, mobilyacılar, matbaacılar, mermerciler, oto boyacılar, oto kauçuk ve plastikçiler, oto tamirciler, yedek parçacılar, konfeksiyoncular, gıda üreticileri, sandıkçılar dır. Sektörlerin bir arada bulunmasının yaratacağı ekonomik değer tüm sektörlerin olumlu yönde gelişmesine neden olacaktır. Bu noktada işletmelerin denetim kolaylığı ile ülke ekonomisine önemli bir artı katma değer yaratılacaktır.

Sağlıklı çalışma koşulları sayesinde Avrupa Birliği uyum sürecinde istenilen standartları sağlamaya katkı sunacaktır. İşletmelerin mevcut durumda kredi kullanım imkânları, kredi veren kuruluşlar yönünün de artacaktır. Alanda yapılacak kojenerasyon birimi ile işletmelerin elektrik ve ısınma girdi maliyetlerine katkı sağlanarak işletmelerin rekabet şansları arttırılacak ve ülkenin kaynaklarının kullanımına katkı sağlanacaktır.Bölge çevreye de duyarlı yönü ile Türkiye’nin en önemli yatırımı olacaktır. Bu noktada evsel atıkların arıtılması yanında, proses sularında arıtması yapılacaktır. İşletmelerin sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip etmeleri alan içinde yapılacak seminer, toplantı ve kongre kültür merkezi sayesinde mümkün olacaktır. Alan içinde bir eğitim kampüsü kurulacaktır. Bu alan içinde yer alacak çıraklık eğitim merkezi kalifiye eleman teminini sağlayacaktır. Yine işletmelerin bir arada bulunmaları da iş arayanlar için önemli bir ulaşılabilirlik sağlayacaktır.  Alan içinde poliklinik düzeyde bir sağlık merkezi kurulacak bu bölgede çalışanlar için anında müdahaleleri sağlayacağı gibi iş kayıplarını da önleyecektir. Mevcut durumda dar sokaklar yüzünden tehlike altında bulunan işletmelere alanda kurulacak itfaiye merkezi hizmet verecektir. Yine esnaf ve sanatkârlara hizmet verecek ticaret birimleri bölgenin bir sosyal yaşam merkezi olmasını sağlayacaktır. Bölge içindeki açık yeşil alanlar, spor alanları çalışanların sosyal yaşamlarına katkı sağlayacağı gibi kentleşme süreçlerine de olumlu katkılar sağlayacaktır. Tüm yukarıda yapılan değerlendirmeden açıkça görüleceği gibi yapımı hedeflenen proje tüm esnafın destek verdiği, hedefi itibari ile sadece Bursa’nın değil tüm Türkiye’ye örnek nitelikte bir projedir. Esnaf ve sanatkârların desteklenmesi ile yaratılacak katma değer yanında sağlanan pozitif güç Bursa ekonomisine büyük canlılık kazandıracaktır. 

BESOB

Haberin Diğer Resimleri