Besob Logo

HOLLANDA'YA ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HOLLANDA'YA ÇALIŞMA ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İşgücü Piyasasındaki Yetişkinlerin Niteliklerinin Geliştirilmesi Çalışma Ziyareti  

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Eğitim Merkezi Müdürü Gülbin OKUR CEDEFOP çalışma ziyaretleri kapsamında 23-26 Mart 2009 tarihlerinde Hollanda’nın Utrecht kentinde yapılan “İşgücü Piyasasındaki Yetişkinlerin Niteliklerinin Geliştirilmesi” başlıklı çalışma ziyaretine katılmıştır.

Almanya,İngiltere,Fransa,Portekiz,İspanya,Danimarka,Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Türkiye ,Macaristan dan 13 katılımcının olduğu ziyaret programı toplam  4 gün sürmüştür. Ziyaret boyunca Hollanda'nın   Yetişkinlerin Niteliklerinin Geliştirilmesine  yönelik Hayat Boyu Öğrenme Deneyimi incelenmiş  ve karşılıklı deneyim paylaşımında bulunulmuştur. Program,Hollanda’nın Utrecht kentinde gerçekleştirilmiş, programa  dahil edilen çevre gezileri ile şehir gruba tanıtılmıştır. Utrecht , Hollanda ‘nın en büyük 4. şehri olup,yaklaşık 250.000 kişilik nüfusa sahiptir. Şehrin orta bölümünde yer alan eski şehirde antik kiliseler,kanallar ,rıhtımlar bulunmaktadır. Şehrin en önemli antik yapısı olan Dom Kulesi ile Amerongen Kalesi ve bir değirmen binası gezilmiş  ve tarihleri  hakkında bilgi edinilmiştir. Şehirde dikkati çeken önemli şeylerin başında kendilerine özgü mimari yapısıyla çok güzel evler ve şehrin tamamını kaplayan kanallar bulunmaktadır. Ülkenin bu bölümü deniz seviyesinin altında kaldığı için sular kanallar yoluyla denize akıtılarak oluşan deltalar yerleşim alanı haline getirilmiştir. Şehrin mimari yapısı ve tarihi evler ile kanalların orijinalliğini bu güne kadar çok iyi bir şekilde korunmuş bulunmaktadır.Utrecht in  çalışma ziyareti merkezi olarak seçilmesinin temel nedeni şehrin bir öğretim ve eğitim şehri olarak konumlandırılmasıdır.  

Çok sayıda eğitim kurumu ve üniversite ile gerek Hollanda gerekse yurtdışından gelen öğrencilere eğitim verildiğini ve 65,000 civarında öğrencinin yüksek eğitimlerine devam etmekte olup  şehir  ülkedeki en yüksek eğitimli işgücüne sahiptir. Grup olarak bölgede yer alan  pek çok farklı şirket ve kurumun temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunulmuştur:CINOP,SPBU(İnşaat Sektörü Pratik Eğitim İşbirliği Kurumu) ,FNV Vakcentrale(İşçi Sendikaları Federasyonu) ,ROC Midden Nederland, Regional Training Centre of Utrecht (ROC Midden Hollanda Utrecht Bolgesel Eğitim Merkezi) ,Cartesius(Geçici İstihdam Sağlayan Eğitim Ajansı)  ,J. Van Walraven Holding B.V., Institute for Cultural Heritage (ICN) Hollanda Kültürel Miras Enstitüsü vb. 4 gün devam eden program boyunca Hollanda Eğitim Sistemi, Sosyal Ortaklar,İşletmeler ,Kamu Kurumlarının eğitim süreçlerindeki rolleri ve yetişkinlerin işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda niteliklerini geliştirerek meslek geliştirmesi veya meslek değiştirmesi süreçlerine yaptıkları katkıları gözlemlenmiştir. Utrecht bölgesi Hollanda’nın en kalkınmış bölgesinde yer aldığından  istihdam sorunu çok düşük düzeyde bulunmakla beraber , emeklilik yaşının  yüksek oluşu ,ihtiyaç duyulan alanların değişimi nedeniyle kişiler meslek değiştirmeye zorunlu olmaktadır.Ayrıca çok sayıda yabancı göçmenin entegrasyon sorunları nedeniyle işsizdir.Bu kişilerin arasında Türk vatandaşları da bulunmaktadır.Ziyarete katılan tüm ülkelerde ortak olan en önemli yaklaşım işgücü piyasasında yer alan kişilerin niteliklerinin koşullara uygun olarak güncellenmesi , geliştirilmesi ve değiştirilmesi ihtiyacına yönelik projelerin geliştirilmesidir.Proje düzenleyicilerine yerel düzeyde belediyeler, işveren ve işçi örgütleri fon desteği sağlamaktadır. Çalışanlara eğitim yoluyla yapılan yatırımlar tek tek bireyler için yararlı olurken aynı zamanda şirketlerin verimliliğini dolayısıyla bir şehrin ve ülkenin rekabet gücünü arttırılmasına katkı sağlamaktadır. Eğitim süreçlerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesi ve eğitim sistemlerinin beceri düzeylerini doğru ve güncel biçimde akredite edebilen bir esnekliğe kavuşturulması için tüm çalışma ziyareti katılımcısı  ülkelerde çalışmalar yürütülmektedir. Sosyal ortaklar alanında yer alan işveren, sendikalar ve eğitim sağlayıcıları vb taraflar arasında - yerel düzeyde pazar stratejisi için birleşik bir yaklaşım oluşturmak ve bir ulusal düzeyde bir karar mekanizması oluşturulmasını,ortak strateji geliştirilmesi amacını taşıyan bu modelin etkin sonuçlar elde edilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Çalışma ziyareti sürecinde iletişim sağlanmış olan işletmeler, sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumları ile gelecek işbirlikleri ve projeler için temel adımlar atılmış olup ortak projelerin tasarımı ve mevcut projelerin transferi konusunda ilgili kişilerle görüşmeler yapmaya devam edilmektedir.

Çalışma ziyareti raporları  :
Bireysel Rapor Grup Raporu

Çalışma ziyaretlerine katılım koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi için : www.ua.gov.tr , www.studyvisits.cedefop.europa.eu
CEDEFOP      : http://www.cedefop.europa.eu/
Hollanda       : http://www.mfa.nl/ist
Utrecht Şehri: http://www.utrecht.nl

Haberin Diğer Resimleri