Besob Logo

ESNAF SANAYİ SİTESİ''ne YARGIDAN VİZE

ESNAF SANAYİ SİTESİ''ne YARGIDAN  VİZE

Bursa Hakimiyet Gazetesinden alıntıdır

28 Aralık 2010 Salı    
mustafaozdal@bursahakimiyet.com.tr    

Öyle sanıyorum ki BESOB’un ve iktidar partisinin büyük önem verdiği Kestel Çataltepe Esnaf  Sanayi Sitesi’nin yapımında sona gelindi.

Aslında Bursa 1. İdare Mahkemesi, esnaf sanayi sitesine yapılan itirazları reddetmedi. .Yani mahkeme, projenin ilk hali olan Gözede, Aksu ve Çataltepi’yi kapsayan plan değişikliğini iptal etti.Ancak aynı mahkeme, Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilen projenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.Yani, Bursa 1. İdare Mahkemesi, 301 hektara düşürülmüş ve sadece Çataltepe bölgesini kapsayan bölgede, esnaf sanayi sitesi kurulmasının, planlama ve kamu yararı açısından uygun olduğuna hükmetti.Bir başka deyişle mahkeme, zaten yürürlükte olan 300 hektarlık alan üzerine kurulması planlanan Çataltepe Esnaf Sitesi’nin yapımını uygun buldu.Süreci bir kez daha hatırlatırsak…

Bursa Barosu, TMMOB İKK Genel Sekreterliği, çeşitli meslek odaları ve ziraat odaları, esnaf sanayi sitesinin yapılacağı yaklaşık 600 hektarı kapsayan bölgenin, tarım arazileri üzerinde olduğu ve çevreye zarar verdiği iddiasıyla, ilgili plan değişikliğinin iptal edilmesi için yargıya gitmişti.Mahkeme, yapılan itirazı haklı bulmasına rağmen  projenin revize edilmiş (300 hektara düşürülmüş hali) şekline gelebilecek itirazların da şimdiden önüne kesmiş gibi görünüyor. Mahkemenin bu kararı, bir bakıma esnaf sanayi sitesinin önünü açıyor.Dün konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum BESOB Başkanı Arif Tak, esnaf sanayi sitesinin yapımında hukuki bir engelin kalmadığını söyledi.Ancak Tak, bin 400 dolayında üyenin projeden çekilmesine rağmen, 301 hektarlık alanın, inşaatın yapımı için yetmeyebileceğinin altını çizdi.Davanın taraflarından olan Bursa Barosu Başkanı Avukat Zeki Kahraman ise, söz konusu mahkeme kararıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eline koz geçtiğini belirterek şunları söyledi:“Mahkeme kararı henüz elimize geçmedi ancak görülüyor ki 300 hektara düşürülmüş Çataltepe Esnaf Sanayi Sitesi’yle ilgili yapacağımız itirazlara karşın, Bursa Büyükşehir Belediyesi bu mahkeme kararını koz olarak kullanacaktır”Bursa 1. İdare Mahkemesi’nin konuyla ilgili verdiği 4 sayfalık kararın can alıcı kısmını aktararak yazımızı noktalayalım:(/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda diğer tarım alanları ve orman alanları olarak planlanan Aksu ve Gözede tapulama alanlarına ilişkin kısmının, mevcut toprak yapısı ve bitki örtüsü niteliği itibariyle başka amaçla kullanılamayacağı, Çataltepe tapulama alanına ilişkin kısmında yapılan değişikliğin planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun olduğu anlaşıldığından, belirtilen üç bölgenin  tamamı için  BESOB üyelerinin işyeri yapmak amacıyla plan değişikliği yapılmasına ilişkin Bursa Valiliği Toprak Koruma Kurulu’nun 19,11,2008 gün ve 31 sayılı işlemiyle 19,12,2008 gün ve 33 sayılı işleminde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline….) 

Orjinal Kaynak: http://www.bursahakimiyet.com.tr/makaleDetay.aspx?mid=7622#ixzz19PpoiWMz

Haberin Diğer Resimleri