Besob Logo

BESOB BEBKA'dan HİBE ALACAK

BESOB BEBKA'dan HİBE ALACAK

BURSA''NIN YÖRESEL LEZZETLERİ PROJESİHİBE ALMAYA HAK KAZANDI

BURSA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından BEBKA 2010 yılı Sanayi ve Turizm’de Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında “Bursa’nın Yöresel Lezzetleri Projesi” hibe almaya hak kazanmış ve 18 Nisan  Nisan 2011 de sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje toplam 12 ay sürecektir.Proje ortakları Bursa Valiliği ve Bursa Lokantacılar ,Köfteciler,Kebapçılar vb Odası ,Proje iştirakçisi Bursa Osmangazi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi dir

Projenin genel amacı ; “Bursa ilinin turizm alanında rekabet edebilirlik düzeyinin arttırılmasına katkı sağlamak” özel amaçlar ise “Bursa iline özgü yöresel yemeklerin ortaya çıkartılarak güncel formlarda sunarak yemek turizmine ilişkin değerinin arttırılmasına katkı sağlanması” ve “Bursa ilindeki lokanta işletmelerinin müşteri hizmet kalitesini arttırarak yemek turizmine ilişkin turistik değerinin artışına katkı sağlanması” olarak belirlenmiştir.

Toplam 82.791,40 TL bütçeli proje için BEBKA ’dan proje bütçesinin % 75 i olan 62.093,55 TL hibe olarak alınacaktır.

Proje ile ;”Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ‘ne bağlı 1000 Bursa    Lokantacılar ve Benzerleri Odası üyesi işletmenin çalışanları müşteri ilişkileri yönetimi, ,25  aşçı, 10 Turizm Otelcilik Meslek Lisesi öğrencisi,10 eğitimci yöresel yemek yapımı konusunda eğitilecektir.

Proje sonucunda ;Bursa yöresel yemeklerini tanıtan kitabın yayınlanması ;Yöresel yemekler özel menüsünün oluşturulması ve seçilen pilot lokantalarda kullanımı ;BESOB a bağlı lokantalarda turistlere hizmet kalitesinin arttırılmasına katkı sağlanması ve Bursa ilinin yemek kültürü özelliklerine ilişkin olarak kamuoyu ve turizmdeki paydaşların farkındalık düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

Haberin Diğer Resimleri