Besob Logo

YETKİNLİK ETKİNLİK SAĞLAR PROJESİ

YETKİNLİK ETKİNLİK SAĞLAR PROJESİ

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından VOC- Test Merkezleri Hibe programı için hazırlanan "Yetkinlik Etkinlik Sağlar" adlı projenin  hedefi Bursa ilinde tekstil, hazır giyim ve deri ürünleri sektörünün "Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri" alt sektöründe Dokuma Kumaş Tasarımı ve Desinatörlüğü başlığı altında belirlenen alt başlıklarda Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ve UYÇ doğrultusunda geliştirilecek meslek standartları ve ulusal mesleki yeterliklere uygun sertifikasyon yapacak bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak BESOB bünyesinde etkin ve sürdürülebilir Mesleki Bilgi Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurmak ve işletmektir.

Proje kapsamında ilgili alanda  gerçekleştirilecek pilot uygulama kapsamında Meslek Liselerinden mezun olan ve/veya ilgili özel eğitim kurumlarından eğitim almış olan ve/veya ilgili sektörde en az 2 yıl tecrübe kazanmış işsiz veya halihazırda çalışan kesimden 18-35 yaş arası %30 u kadınlardan oluşan 200 kişinin, proje faaliyetleri sonucu  oluşturularak MYK onayı alınması planlanlanan  standartlar doğrultusunda tasarlanacak test sistemi ile değerlendirilmesi yapılacaktır.  

Toplam Bütçesi 263.332,99 Euro olan projenin bütçesinin % 89,96 %u MFIB ; geri kalan meblağ ise  BESOB tarafından karşılanacaktır. 18 ay  sürecek projede Bursa Dokumacılar Odası ortak olarak ;Bursa Valiliği  AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi,KOSGEB Bursa İl Müdürlüğü ,Tophane Endüstri Meslek Lisesi ve TEGİDER( Teknik Elemanları Geliştirme Derneği) iştirakçi olarak yer almaktadır.

Bu sayfanın  içeriğinden Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği  sorumlu olup, Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği VOC- Test Merkezleri Hibe programı kapsamında  (Referans no: CFCU/TR0702.13-23-) Programı  “Yetkinlik Etkinlik Sağlar” projesi ile hibe almaya hak kazanarak 21.03.2011 tarihinde sözleme imzalamıştır. Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmekte Mesleki Yeterlik Kurumu Tarafından yürütülmekte ve izlenmekte olup sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği  Hibe Yüklenicisi olarak  projenin yürütülmesi işlemlerinin tümünden sorumludur.

Haberin Diğer Resimleri