Besob Logo

MESLEK STANDARTLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

MESLEK STANDARTLARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün kısa sürede bulunabilmesi ve verimli istihdamın sağlanabilmesi için eğitimle istihdam arasında doğru ilişki kurulması gerekmektedir. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikler sürekli değişmekte,iş gücü transferleri küreselleşen dünyada çok önemli bir yer tutmakta ve AB uyum sürecinde mesleklerin belgelendirilmesi büyük önem taşımaktadır.Bu nedenle meslek standartlarının belirlenmesi ve mesleki eğitim ve öğretim programlarının bu standartlar doğrultusunda oluşturularak mesleki belgelendirmelerin yapılması iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün sağlanması açısından önem arz etmektedir.Bu kapsamda ,mesleki yeterlilik sistemini oluşturmak üzere kurumsal yapılanmaya gidilmiş ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu ülkemizde yapılandırılmıştır. 

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ,Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülmekte olan  , Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini (UYEP)  projesi VOC TEST Merkezleri Hibe Programı kapsamında”Yetkinlik Etkinlik Sağlar”projesi ile hibe almış, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile protokol imzalayarak meslek standardı geliştirmek üzere yetkilendirilmiştir.         

Kurumumuz tarafından bu kapsamda hazırlanan meslek standartları ilgili mercilerin görüş ve onayından geçtikten sonra ulusal meslek standardı olarak resmi gazetede yayınlanıp,mesleki eğitim standartları ve yeterliliklerin geliştirilmesine ,etkin bir ölçme ve değerlendirme ile belgelendirme sisteminin kurulmasına temel teşkil etmesi öngörülmüştür.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından MYK ile imzalanmış bulunan  protokole istinaden hazırlanan  Dokuma Desen Hazırlama Elemanı(Seviye 3),Dokuma Desinatörü ( Seviye 4 ve Seviye 5) meslek standartları incelenmesi,görüş ve önerilerin  bildirilebilmesi için 22.08.2011 tarihi itibariyle görüşe çıkılmış,görüşlerin alımı sonrasında 24.11.2011 tarihinde taslak meslek standartları  MYK Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sektör Komitesi'ne sunulmuştur. Komite görüşleri sonrasında gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.         

İlgili  Meslek Standartları 10.04.2012 tarih ve 28260 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı (UMS) olarak yürürlüğe girmiştir.
Yayınlanmış standartlara şu linklerden ulaşılabilir:

*Resmi Gazete Arşivi
*MYK Onaylanmış Meslek Standartları Arşivi

Haberin Diğer Resimleri