Besob Logo

MESLEKİ YETERLİLİKLERE GÖRÜŞ BİLDİRİN

MESLEKİ YETERLİLİKLERE GÖRÜŞ BİLDİRİN

TASLAK MESLEKi YETERLİLİK  VE GÖRÜŞ BİLDİRİM FORMLARI

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün kısa sürede bulunabilmesi ve verimli istihdamın sağlanabilmesi için eğitimle istihdam arasında doğru ilişki kurulması gerekmektedir. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikler sürekli değişmekte,iş gücü transferleri küreselleşen dünyada çok önemli bir yer tutmakta ve AB uyum sürecinde mesleklerin belgelendirilmesi büyük önem taşımaktadır.Bu nedenle meslek standartlarının belirlenmesi ve mesleki eğitim ve öğretim programlarının bu standartlar doğrultusunda oluşturularak mesleki belgelendirmelerin yapılması iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün sağlanması açısından önem arz etmektedir.Bu kapsamda ,mesleki yeterlilik sistemini oluşturmak üzere kurumsal yapılanmaya gidilmiş ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu ülkemizde yapılandırılmıştır.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ,Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürütülmekte olan  , Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini (UYEP)  projesi VOC TEST Merkezleri Hibe Programı kapsamında”Yetkinlik Etkinlik Sağlar”projesi ile hibe almış, mesleki yeterlilik geliştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Bursa Esnaf ve Sanatkatlar Odaları Birliği tarafından hazırlanan  mesleki yeterlilik taslakları:

  • · Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (seviye 3)
  • · Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (seviye 4)
  • · Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (seviye 5)
  • · Jakarlı   Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (seviye 3)
  • · Jakarlı   Dokuma Kumaş Desinatörü (seviye 4)
  • · Jakarlı   Dokuma Kumaş Desinatörü( seviye 5)

görüş ve önerilerin  bildirilebilmesi için  görüşe çıkmıştır

Taslak  mesleki yeterlilikler ve görüş bildirim formlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (seviye 3)

Görüs Bildirim Formu

Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (seviye 4)

Görüs Bildirim Formu

Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü (seviye 5)

Görüs Bildirim Formu

Jakarlı   Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı (seviye 3)

Görüs Bildirim Formu

Jakarlı   Dokuma Kumaş Desinatörü (seviye 4)

Görüs Bildirim Formu

Jakarlı   Dokuma Kumaş Desinatörü( seviye 5)

Görüs Bildirim Formu

Formları kullanarak siz de taslak yeterliliklere katkıda bulunabilirsiniz.Lütfen formu doldurtuktan sonra  "Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Anadolu Mahallesi Kader Sokak No 13 Kat 7 16260 Yıldırım/BURSA" adresine posta yoluyla veya "besobvoctest@gmail.com"adresine e-posta ile 30.04.2012 tarine dek gönderiniz.

www.voctestbursa.org

Haberin Diğer Resimleri