Besob Logo

Esnaf Sicil Kayıtta İstenen Belgeler

 

ESNAF SİCİL AÇILIŞ İŞLEMLERİ

1-   Vergi dairesi e-yoklama fişi

2-   6 adet vesikalık fotoğraf

3-   Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi (Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.

4-   Vergiden muaf olanlar için; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesinden alınan Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi

5-   Ticari araç kaydı için tescillerde kişi adına kayıtlı araç ruhsat fotokopisi

kayıt ücreti; 1148,70 TL

ESNAF SİCİL TADİL İŞLEMLERİ (Adres Değişikliği, Ad-Soyad Değişikliği, Unvan Değişikliği V.B.)

1-Adres değişikliği yapılacak ise buna ait vergi dairesi e-yoklama fişi

2-Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi (Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.

 

tadil ücreti; 293,65 TL

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL TASDİKNAMESİ ÜCRETLERİ

  • Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece altı ay geçerlidir.
  • Tasdiknamenin geçerlilik süresinin dolması halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir.
  • Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi (Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.

sicil tasdiknamesi bedeli ;114,40 TL

 

ESNAF SİCİL KAPANIŞ İŞLEMLERİ

1-Kapanışa ait vergi dairesi e-yoklama fişi

2-Kayıtlı olunan odadan alınmış üyeliğin bitişine ait üst yazı

3-Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi (Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.

kapanış ücreti ; 78,05 TL dir.