Besob Logo

Sicil Kayıtta İstenen Belgeler

ESNAF SİCİL AÇILIŞ İŞLEMLERİ

 • Vergi dairesi e-yoklama fişi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi (Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.
 • Vergiden muaf olanlar için; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesinden alınan Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi
 • Ticari araç kaydı için tescillerde kişi adına kayıtlı araç ruhsat fotokopisi
 • Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Kayıt Ücretleri
  • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre özürlü sayılanlar,
  • Gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri,
  • 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf sayılan esnaf ve sanatkârlar,
  • Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı kadın esnaf ve sanatkârlar, için kayıt ücreti; 646,10 TL


Bunların dışında kalan diğer esnaf ve sanatkarlar için ; 679,10 TL dir.

ESNAF SİCİL TADİL İŞLEMLERİ (Adres Değişikliği, Ad-Soyad Değişikliği, Unvan Değişikliği V.B.)

 • Adres değişikliği yapılacak ise buna ait vergi dairesi e-yoklama fişi
 • Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi (Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.
 • Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil tadil Ücretleri
  • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre özürlü sayılanlar,
  • Gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri,
  • 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf sayılan esnaf ve sanatkârlar,
  • Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı kadın esnaf ve sanatkârlar, için tadil ücreti; 193,75 TL


Bunların dışında kalan diğer esnaf ve sanatkarlar için ; 196,75 TL dir.

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL TASDİKNAMESİ ÜCRETLERİ

 • 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre özürlü sayılanlar,
 • Gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri,
 • 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf sayılan esnaf ve sanatkârlar,
 • Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı kadın esnaf ve sanatkârlar, için sicil tasdiknamesi bedeli ;63,30 TL


Bunların dışında kalan diğer esnaf ve sanatkarlar için ; 66,30 TL dir.

 • Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece altı ay geçerlidir.
 • Tasdiknamenin geçerlilik süresinin dolması halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir.
 • Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi (Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.


ESNAF SİCİL KAPANIŞ İŞLEMLERİ

 • Kapanışa ait vergi dairesi e-yoklama fişi
 • Kayıtlı olunan odadan alınmış üyeliğin bitişine ait üst yazı
 • Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi (Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.
 • Esnaf sicil kapanış ücreti tüm esnaflar için 59,10 TL dir.