Besob Logo

Esnaf Sicil İşlemlerinde İstenen Belgeler

Esnaf Sicil Açılış İşlemleri

 • Yoklama fişi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kayıt ödemesi için 551.75 tl
 • Not: Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( vekaletnameyi getirerek ) işlemleri yaptırabilir.

Esnaf Sicil Kapanış İşlemleri

 • Vergi kapanış yoklama fişi
 • Kayıtlı olunan odadan alımış üst yazılı kapanış belgesi
 • Kapanış ödemesi (75.80 tl ile 123.80 tl arası)
 • Not: Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( vekaletnameyi getirerek ) işlemleri yaptırabilir.

Esnaf Sicil Adres Değişikliği

 • Kayıtlı olduğu odadan vize formu
 • Adres değişikliğine ait vergi yoklama fişi
 • Not: Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( vekaletnameyi getirerek ) işlemleri yaptırabilir.

Esnaf sicil vize işlemleri

 • Vize formu
 • Vize için 78 tl
 • Not: Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( vekaletnameyi getirerek ) işlemleri yaptırabilir.