Besob Logo

Esnaf Sicil İşlemlerinde İstenen Belgeler

ESNAF SİCİL AÇILIŞ İŞLEMLERİ

1- Vergi dairesi e-yoklama fişi

2- 6 adet vesikalık fotoğraf

3- Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.

4- Vergiden muaf olanlar için; Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesinden alınan Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi 

5- Ticari araç kaydı için tescillerde kişi adına kayıtlı araç ruhsat fotokopisi

6-Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil Kayıt Ücretleri

a) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre özürlü sayılanlar,
b) Gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri,
c) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf sayılan esnaf ve sanatkârlar, 
ç) Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı kadın esnaf ve sanatkârlar, için kayıt ücreti; 559,65 TL

Bunların dışında kalan diğer esnaf ve sanatkarlar için ; 607,65 TL dir.

ESNAF SİCİL TADİL İŞLEMLERİ (Adres Değişikliği, Ad-Soyad Değişikliği, Unvan Değişikliği V.B.)

1-Adres değişikliği yapılacak ise buna ait vergi dairesi e-yoklama fişi

2-Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.

3-Esnaf Ve Sanatkarlar Sicil tadil Ücretleri

a) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre özürlü sayılanlar,
b) Gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri,
c) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf sayılan esnaf ve sanatkârlar, 
ç) Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı kadın esnaf ve sanatkârlar, için tadil ücreti; 165,15 TL

Bunların dışında kalan diğer esnaf ve sanatkarlar için ; 169,15 TL dir.

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL TASDİKNAMESİ ÜCRETLERİ

a) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe göre özürlü sayılanlar,
b) Gaziler, şehit, gazi dul ve yetimleri,
c) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf sayılan esnaf ve sanatkârlar, 
ç) Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı kadın esnaf ve sanatkârlar, için sicil tasdiknamesi bedeli ; 53,20 TLBunların dışında kalan diğer esnaf ve sanatkarlar için ; 57,20 TL dir.

Sicil tasdiknamesi; tasdiknamede yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece altı ay geçerlidir.
Tasdiknamenin geçerlilik süresinin dolması halinde ilgililerin talebi üzerine, gideri ve harcı tahsil edilerek yeni tasdikname düzenlenir.

ESNAF SİCİL KAPANIŞ İŞLEMLERİ

1-Kapanışa ait vergi dairesi e-yoklama fişi

2-Kayıtlı olunan odadan alınmış üyeliğin bitişine ait üst yazı

3-Kişinin kendisi veya vekalet verdiği kişi ( Noter vekaletini getirerek) işlemleri yaptırabilir.

4-Esnaf sicil kapanış ücreti tüm esnaflar için 51,90 TL dir.