Besob Logo

Sokağa Çıkma Kısıtlaması Muafiyeti

Güncelleme: 28.04.2021 / 14:00

Değerli Üyemiz;

Valilik Kriz Masası kararları kapsamında 26 NİSAN 2021 TAM KAPANMA GENELGESİ SÜRESİNCE muafiyet/istisna tanınan yer ve kişiler listesindekilerin; çalışma / vardiya saati – adres bilgilerini de içeren YENİ ÇALIŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ’ni kullanmaları gerekmektedir.

Muafiyet tanınan sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlar için de güzergah bilgisi yer alan YENİ ÇALIŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ düzenlenmesi gerekmektedir.

Özel okullarda uzaktan eğitimin sürdürülebilmesi için sadece okula gitmesi gereken öğretmenler için YENİ ÇALIŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ düzenlenecektir.

TEDARİK FİRMALARI ve E-TİCARET YAPAN FİRMALAR:

Valilik İl Kriz Masası kararları kapsamında tedarik zincirlerinin aksamaması adına TEDARİKÇİ FİRMALAR (inşaat malzemeleri ve üretime yönelik tedarik sağlayan işletmeler) ve E_TİCARET FİRMALARI genelgenin ek 11. Maddesi kapsamında (Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde ‘kargo dahil’, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,) yalnızca depo görevlileri ve lojistiğini sağlayan personelleri ile faaliyet gösterebilecektir. 
Bahse konu işletmelerin ofis ya da dükkan vb. ticari birimleri kapalı olacaktır.

Kısıtlamada (imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla) muafiyet/istisna tanınan yer ve kişilere ilişkin bilgiler ve personel çalışma belge örneği' ne sayfanın en altında yer verilmiştir.

Kolluk kuvvetlerince suistimallerin önlenmesi amacıyla yapılacak kapsamlı denetimlerde, muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek olup; suistimalin tespit edilmesi durumunda gerekli idari/adli işleme konu edilecektir.

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 26 Nisan 2021 tarihli  “Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi” ve muafiyet / istisna tanınan yer ve kişiler listesi https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-gonderildi adresinden erişim sağlanabilmektedir.

28.04.2021 tarihli Sık Sorulan Sorular Açıklaması (ikameti – işyeri farklı şehirlerde olan çalışanlar, yaşlı ve ağır hastaların bakıcıları vb. hususlar) 

https://icisleri.gov.tr/tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular adresinde yayınlanmıştır.

29 Nisan 2021 saat 19:00’a kadar önceki genelge hükümleri yürürlüktedir.

Söz konusu genelgelerin yayımlanması akabinde Valilik Kriz Masası tarafından alınacak kararlar kapsamında ilimiz genelindeki uygulamalar güncellendikçe bu sayfada paylaşılacaktır:  KISITLAMADA MUAFİYET TANINAN YER VE KİŞİLER:


ZAMAN VE GÜZERGAHLA SINIRLI OLACAK ŞEKİLDE,

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla 26 Nisan 2021 tarihli Yeni Genelge’nin 1.1 maddesi kapsamında muafiyet tanınan kişi ve yerler listesinde yer alan üyelerimizin, genelge ve ekindeki ilgili maddeleri birlikte okuması önem arz etmektedir.

Genelge kapsamında;

• Muafiyet tanınan sektörlerde çalışanların, firma çalışma belgelerini (firmaların kendileri düzenleyerek çalışanlarına vereceği ve YENİ FORMATTA ekte örnek bir nüshası yer alan antetli kağıda kaşe-imzalı Sokağa çıkma Kısıtlaması - Personel çalışma Belgesi) ve varsa kendi SGK kayıtları (e-devlet üzerinden de alınabilecek özet SGK hizmet dökümü) veya işyeri kimlik belgelerini (firmaya ait çalışan kimlik kartını) yanlarında bulundurmaları,
• Muafiyet tanınan sektörlerdeki firmalara personel taşıyan servislerde, imalat firmaları tarafından kaşe-imzalı şekilde düzenlenen (her servis için vardiya saatini belirten) personel listesi bulunması;kendi araçları ile işe gidenlerin aynı şekilde(çalışma saatleri ve araç plakası da yer alan ) evraklarını düzenleyerek bulundurması,
• Muafiyet tanınan sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımızın ise YENİ FORMATTA ekte örnek bir nüshası yer alan çalışma belge örneği gibi form düzenlemeleri ve kayıtlı oldukları ilgili meslek Odası'ndan temin ettikleri üye kimlik kartı veya oda faaliyet belgelerini yanlarında bulundurmaları ve kolluk kuvvetlerince sorulduğunda ibraz etmeleri gerekmektedir.
• 65 yaş ve üstü * çalışanlar SGK kaydı,* firma sahipleri ilgili meslek odası üye Kimlik Kartı veya oda faaliyet belgesi ile, (işyerleri ile illiyetlerini gösteren belgelerini bulundurarak) işletmelerinin çalışabildiği sürelerde kısıtlamadan muaf. (18.11.2020 tarihli genelgenin 4. Maddesi kapsamında)

Ek: Sokağa çıkma Kısıtlaması - Personel çalışma Belgesi örneği (26 Nisan 2021) - Yeni Format Çalışma Belgesi Örneği’nin nasıl doldurulması gerektiği ile ilgili TASLAK için TIKLAYINIZ. Kısıtlama saatlerinde şehirler arası seyahate ilişkin 26.04.2021 tarihli genelgenin 2.Madde hükümleri detaylı olarak incelenmelidir:

https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-gonderildi

Konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması şehirler arası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacaktır.

Mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri yeni bir genelgeye kadar 03.04.2020 / 6202 sayılı genelge kapsamında gerçekleştirilecektir. (Md.4)